Nobelbergets historiska panncentral har omvandlats till förskola i regi av JENSEN förskolor. Här möts barnen av lekfulla utemiljöer med berg och promenadstigar som väcker nyfikenhet och leklust.

Med det lustfyllda lärandet i fokus fylls dagarna med meningsfulla aktiviteter, både inomhus och utomhus. Här läggs också grunden till en hälsosam livsstil genom fysisk aktivitet, bra kost, yoga och mindfulness.