Nacka kommun har etablerat flera verksamheter i Curanten med inriktning på barn- och ungdom.

- Familjemottagningen & Stödcentrum
- Beroendemottagningen & PRIMA Maria
- Mini Maria

Verksamheterna finns på Smedjegatan 18, plan 4 och plan 5.