Dekorativ bild

Med olika tekniker lyckas Martina Skyttberg få textilen att skimra och reflektera. Se de olika verken bli levande och förändra sina uttryck utifrån ljusets inverkan och din egen placering. Låt dig hänföras av allt det vackra, den fantastiska tekniken och njut av fulländningen i dessa textila konstverk.

På sidentyg bearbetas bilderna och läggs samman i olika lager, en repetition av små fragment som transformeras och abstraheras genom materialet och processen. Först spänns trådar i ett rutmönster från sida till sida och fästs sedan ner med korsstygn. Strimmor av ljus i materialet broderas in med den iriserande tråden. Mönster repeteras över ytan och återkommer på de olika verken och håller dem samman.

Läs mer här