Dekorativ bild

Mobil kretsloppscentral till Sickla

Här kan du lämna farligt avfall, mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil och kläder till vår mobila kretsloppscentral.

På söndag 21 februari kl. 13.30-14.30 kommer den mobila kretsloppscentralen till Sickla köpkvarter. Två lastbilar kommer finnas på parkeringen utanför ICA Kvantum där du kan lämna ditt avfall.

Detta kan du lämna;

  • Brännbart men inte mat- eller restavfall
  • Isolering, glas och porslin
  • Metall
  • Wellpapp
  • Farligt avfall
  • Kemikalier, t.ex. ammoniak och avkalkningsmedel
  • Elektronik
  • Textilier och kläder till återbruk (läs mer om återbruk här)
  • Mindre saker till återbruk, t.ex. böcker, husgeråd och leksaker

Vi tar INTE emot mat– och restavfall, bygg- och rivningsavfall, vitvaror, kyl och frys, möbler, kompost, ris eller sten, jord och betong samt större mängder grovavfall.

Utrymmet i den mobila kretsloppscentralen är be­gränsat, har du stora mäng­der avfall och tillgång till bil hänvisas du till våra kretsloppscentraler i Boo, Älta och Östervik.

Läs mer på Nacka kommuns hemsida>>