Dekorativ bild

Nacka Kulturcentrum

Nacka kulturcentrum är en del av Nacka kommun och den aktör som har hand om de offentliga ytorna och informationsdisken i Dieselverkstaden. Nacka kulturcentrum driver Nacka konsthall, Nacka lokalhistoriska arkiv och de två scenerna i Dieselverkstaden. Nacka kulturcentrum disponerar också ett antal mötes- och workshoprum i Dieselverkstaden där det arrangeras kurser för alla åldrar.  Nacka kulturcentrums lokaler går att hyra för möten, arrangemang eller skapande verksamhet. Nacka kulturcentrum erbjuder också kultur till skolor och förskolor i Nacka.