Dekorativ bild

Lek&Saker

Vår ambition är att bidra och inspirera till att lära genom lek med pedagogiska, kreativa, vetenskapliga och innovativa leksaker.

Vi gör ett medvetet val och väljer bort många stora välkända märken och mer välkända leverantörer.
Att hitta ett unikt sortiment där produkten får tala för sig själv är viktigare för oss än att sälja kända varumärken.

Vi försöker hitta ett sortiment som inspirerar och väcker barnens upptäckarglädje och som utgår ifrån deras unika intressen oavsett vem du är.

Vi jobbar för att hålla våra produkter fria från våld, från könsnormer och fria från reklam.